Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo - gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

001Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem  pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 
Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
I    grupa – przedszkola
II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV   grupa – szkoły ponadpodstawowe
V    grupa –  osoby dorosłe.

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat np.: ”Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat” czy też ”Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”. W/w propozycje tematyczne nie są hasłem przewodnim z uwagi na już trwający Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Prace konkursowe, które będą brały udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu powinny być złożone w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego w Warszawie, ul. Markowska 18 A, najpóźniej do dnia 10 lutego  2023 roku. 
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu).   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OW ZOSP RP   tel.22 654 03 47

Do pobrania:
Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie OSKP (pdf)
Regulamin Konkursu (pdf)
Karta uczestnika (pdf)