Galeria 2017

Warta przy Grobie Pańskim
Wielkanoc 2017

15.04.2017

011

NIE dla wypalania traw
Prelekcja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie
23.03.2017
012
Pogrzeb druha
Grzegorza Szelągowskiego
08.03.2017
016

Walne Zebranie
Sprawozdawcze
25.02.1017001

Pogrzeb druha
Jacka Korzeniewskiego
21.02.2017002

Pogrzeb druha
Kazimierza Dyszkiewicza
19.02.2017 
002

Świąteczna Paczka
dla Strażackich Rodzin
06.12.2017001