Walne zebranie sprawozdawcze 2019

Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie które odbyło się 02.03.2019r. podsumowało pracę Zarządu za rok 2018 oraz nakreśliło kierunki działania na rok bieżący.

045Zebranie to było okazją do wręczenia medali i odznak zasłużonym strażakom. Po przyjęciu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego na wniosek Komisji Rewizyjnej uczestnicy Walnego Zebrania udzielili jednogłośne absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy tj. 2018 rok. Przedstawiony plan działalności i plan finansowy na rok 2019 został przyjęty jednogłośnie.