Świąteczna zbiórka żywności

20 lutego 2019 r. spotkaliśmy się z uczniami VIII klasy szkoły podstawowej w Wyszynie, a tą okazją było wręczenie pamiątkowego dyplomu wolontariuszce Aleksandrze Gozdanek.

008Dyplom został ufundowany przez Bank Żywności w Płocku za ogromne zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Przy okazji przeprowadziliśmy pogadankę na temat wolontariatu chcąc wszczepić tym młodym ludziom chęć bezinteresownego pomagania osobom potrzebującym.