Prelekcja dotycząca wypalaniu traw

Okres wiosenny to czas kiedy nasila się zjawisko wypalania traw.

00212.03.2019 r. druhowie naszej jednostki: Stanisław Wiśniewski, Karol Korzeniewski, Marcin Kapuściński i Norbert Szwech spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Wyszynie, by uzmysłowić im jak szkodliwe i bezsensowne dla środowiska naturalnego i człowieka jest to zjawisko. Prelekcja poparta materiałem filmowym pokazała dlaczego nie należy wypalać traw.
-ma to negatywny wpływ na ludzi
-wypalanie traw zabija zwierzęta
-ma ujemne skutki w rolnictwie
-jest zagrożeniem dla lasów
-jest prawnie karane