XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrał nowy Zarząd

W Bronowie-Zalesiu obradowali w czwartek, 2 grudnia, delegaci na XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starej Białej. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi oddziału za kadencję 2016-2020 i wybrali nowy zarząd na pięcioletnią kadencję. Prezesem ponownie został Stanisław Wiśniewski.

001W obradach wzięło udział blisko 40 delegatów reprezentujących osiem jednostek OSP, działających na terenie naszej gminy. Na zjeździe nie zabrakło też gości. Byli wśród nich m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, prezes zarządu powiatowego OSP, Hilary Januszczyk, naczelnik Wydziału Kadrowo-Organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Edward Mysera.
Głównym celem zjazdu było podsumowanie kadencji 2016-2020, wybór nowego zarządu, wybór przedstawicieli naszej gminy do zarządu powiatowego i delegatów na zjazd powiatowy OSP.
Ustępujący prezes, Stanisław Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu z mijającej kadencji. Mówił m.in. o tym, że w ośmiu jednostkach OSP w naszej gminie, w 2020 roku było blisko 400 członków, w tym 74 kobiety, że dość znacznie spadła liczba członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (2016 – 92, 2020 – 50).


Stanisław Wiśniewski zaznaczył również, że głównym źródłem finansowania poszczególnych jednostek OSP jest wsparcie udzielane przez Urząd Gminy. W latach 2016-2020 było to ponad 1,6 mln zł. Inne źródła finansowania to m.in. z Urzędu Marszałkowskiego blisko 275 tys. zł i zbliżona kwot z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego blisko 227 tys. zł, z firm ubezpieczeniowych 75 tys. zł, ze Starostwa Powiatowego w Płocku 55,5 tys. zł.
Po przedstawieniu sprawozdania z prac zarządu i Komisji Rewizyjnej, delegaci jednogłośnie udzielili im absolutorium.
Delegaci wybrali również jednogłośnie 17-osobowy zarząd. Personalnie nie zaszły w nim duże zmiany. Prezesem ponownie został Stanisław Wiśniewski, wiceprezesami wójt Sławomir Wawrzyński i Lech Dąbrowski, komendantem gminnym Krzysztof Perkowski, który zastąpił Marka Żakowskiego, sekretarzem Dominik Cieśliński, zastępując Mirosława Kaczorowskiego, skarbnikiem Sławomir Dąbrowski, członkiem prezydium Marek Żakowski. W zarządzie znaleźli się także: Bogdan Jachimowicz, Janusz Stupecki, Krzysztof Portalski, Jakub Portalski, Janusz Malanowski, Zbigniew Byliński, Dariusz Dąbrowski, Paweł Załęski, Jacek Kapuściński, Jakub Różański. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Jan Kołodziejski (przewodniczący), Andrzej Pawłowski i Krzysztof Sztelak.
Wybrani zostali również przedstawiciele do zarządu oddziału powiatowego. Są to Stanisław Wiśniewski, Krzysztof Perkowski i Lech Dąbrowski. Delegaci wybrali także delegatów na zjazd oddziału powiatowego. Zostali nimi Stanisław Wiśniewski, Krzysztof Perkowski, Lech Dąbrowski, Krzysztof Portalski, Janusz Malanowski, Sławomir Dąbrowski, Jan Kołodziejski, Dominik Cieśliński.
Podczas części oficjalnej zjazdu, w swoich wystąpieniach goście dziękowali zarządowi za dotychczasową pracę i życzyli sukcesów w kolejnej kadencji. – Chciałbym podziękować zarządowi za dotychczasową pracę i pogratulować wyboru, a strażakom za ich zaangażowanie. Jednak Szanowni Państwo w naszych strażach jest ok. 400 druhen i druhów. To 3,5 proc. mieszkańców naszej gminy. Nie jest to dużo. Musimy powalczyć o nowych członków straży, otworzyć się na nich, wciągnąć w działalność. Nie możemy zasklepiać się tylko w wąskim gronie – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Poprosił też o to, aby zastanowić się nad specjalizacją poszczególnych jednostek, tak aby racjonalnie wydawać pieniądze na sprzęt.

Żródło: www.starabiala.pl