Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego