Odbędzie się konferencja na temat dodatków emerytalnych dla strażaków

Powraca temat ustanowienia dodatku emerytalnego dla członków OSP, którzy co najmniej 10 lat byli członkami Ochotniczych Straży Pożarnych i brali czynny udział w działaniach ratowniczych.

001

Przypominamy - temat tego dodatku został zapoczątkowany w dniu 03 stycznia 2017 roku, kiedy to  Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534) odbyło się 7 czerwca 2017 roku podczas 43 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Był to kolejny etap w procesie legislacyjnym projektu zmian ustawy, po zebraniu w całym kraju 212 572 podpisów osób popierających tą inicjatywę. Większość klubów i posłów opowiedziała się za skierowaniem projektu ustawy do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. "Dodatek do emerytury ma za zadanie w pewien sposób wynagrodzić im wieloletnią służbę i działalność na rzecz lokalnych społeczności." - napisali posłowie w uzasadnieniu.

Według projektu wójt na wniosek strażaka wydaje zaświadczenie, w którym będzie informacja o okresie trwania służby w jednostce oraz liczbie akcji ratowniczych w których brał udział. Następnie składa formularz o przysługującym mu dodatku, aby zapewnić prawidłowe naliczenie wysokości emerytury. Formularz ma określić w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. - Taka osoba będzie dostawała po 20 latach służby 400 złotych (20 razy po 20 zł) dodatku do emerytury, jeśli przepracował 30 lat, to dostanie 600 złotych dodatku (30 razy po 20 złotych) - powiedział Norbert Kaczmarczyk (Kukiz'15).
W Polsce mamy obecnie ponad 16 tysięcy jednostek OSP, które zrzeszają blisko 379 892 osób z czego tylko część faktycznie uczestniczy w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Poniżej artykuł jaki pojawił się na stronie ZOSP RP 

002

Wierzymy,  że zbliżające się wybory to tylko zbieg okoliczności...

003