"Podaruj komuś życie" - edycja III

26 maja 2012 (sobota)

Edycja III akcji
Podaruj komus zycie 01

Wzorem lat ubiegłych członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi "DRUH" przy OSP Wyszyna zorganizowali zbiórkę krwi. W tegorocznej akcji wzięło udział 28 osób. W sumie udało się zebrać ok. 8,0 l krwi. W akcji mogli wziąć udział wszyscy chętni w wieku 18-65 lat i nieposiadający przeciwskań lekarza. Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji bardzo dziękujemy w imieniu ludzi czekających na ten bezcenny i życiodajny dar.