"Podaruj komuś życie" - edycja I

05 maja 2010 (środa)

Edycja I akcji
Podaruj komus zycie 01

W tym roku członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi "DRUH" przy OSP Wyszyna zaingurowali zbiórkę krwi. Do akcji oddawania krwi przystąpiło ogółem 9 osób z czego 2 z nich z przyczyn zdrowotnych nie uzyskało akceptacji lekarza. Pomimo tego udało się zebrać 4,50 l krwi. W akcji mogli wziąć udział wszyscy chętni w wieku 18-65 lat i nieposiadający przeciwskazań lekarza.