Prace porządkowe i obchody Dnia Strażaka

W dniu 04.05.2024r. spotkaliśmy się w celu wykonania prac porządkowych. 

Zostały naprawione uszkodzenia zabytkowego wozu strażackiego, została posprzątana kuchnia oraz pomieszczenie gospodarcze. Sztandarowym działaniem było zamontowanie liter OSP Wyszyna na frontową ścianę naszej strażnicy. Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie się w prowadzone prace. Po wykonanych pracach wszyscy świętowaliśmy Dzień Strażaka przy grillu.