Wyrazy współczucia

Składamy wyrazu szczerego żalu i głębokiego współczucia
druhom:

Stanisławowi, Jackowi, Grzegorzowi,

Marcinowi, Dariuszowi, Piotrowi Kapuścińskim

oraz druhnom:

Katarzynie Kapuścińskiej i Małgorzacie Jarzyńskiej

oraz całej rodzinie


07

z powodu śmierci szwagierki i cioci

Krystyny Wysockiej

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie