Sezon na owady błonkoskrzydłe rozpoczęty - aktualizacja

W dniach 30 i 31 maja oraz 3 czerwca 2023 r. nasza jednostka została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do zdjęcia gniazda owadów błonkoskrzydłych. Obydwie akcje majowe dotyczyły naszej miejscowości - Wyszyny a czerwcowa miała miejsce w Mańkowie.

001Okres letni to czas w którym to nasila się obecność owadów błonkoskrzydłych między innymi: pszczół, os, szerszeni, trzmieli. Jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej podejmują działania ratownicze w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi procedurami działań ratowniczych w takich przypadkach. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, jednostki podejmujące działania ratownicze ewakuują znajdujących się w pobliżu ludzi, odgradzają teren akcji, w bezpieczny sposób starają się zabezpieczyć gniazdo i przenieść go w inne miejsce, z dala od ludzi  na przykład wypuścić do lasu. W przypadku zebrania gniazda pszczół, pszczoły przekazuje się do pszczelarza. Jeżeli nie ma zagrożenia życia lub zdrowia, należy zadzwonić po służby zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

Zasady zgłaszania zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Osoba zgłaszająca zdarzenie o wystąpieniu roju lub gniazda powinna, oprócz imienia i nazwiska (funkcji lub stanowiska) i numeru telefonu z którego zgłasza zdarzenie, podać następujące informacje:

  • rodzaj owadów (o ile to możliwe), miejsce ich usytuowania,
  • jaki jest dostęp do roju lub gniazda, obiekt, które go zdarzenie dotyczy,
  • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci (przedszkola, szkoły) lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Zasady postępowania w przypadku zauważenia gniazda lub roju

  • nie należy zbliżać się na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
  • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda,
  • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub środkami owadobójczymi,
  • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
  • poinformować Straż Pożarną.

002