Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 16 lutego 2013 roku (sobota) odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Wyszynie.

011Członkowie naszej jednostki jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP w Wyszynie za okres sprawozdawczy, przyjęli plan działalności oraz plan finansowy. Nasze szeregi zostały powiększone o 3 nowych druhów, zaś członkowie MDP zostali odznaczeni brązowymi odznakami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wielu naszych druhów zostało uhonorowanych odznaką "Za Wysługę Lat".

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Lech Dąbrowski - Członek Zarządu Powiatu Płockiego,
  • Jan Kołodziejski - Przewodniczący KR OP ZOSP RP w Płocku,
  • Marek Moderacki - Radny Rady Powiatu Płockiego,
  • Katarzyna Warczachowska - Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie,
  • Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy w Starej Białej,
  • Jan Wrześniewski - Przewodniczący Rady Gminy w Starej Białej,
  • Marek Żakowski - Komendant ZGP ZOSP w Starej Białej.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania nasze wspaniałe druhny przygotowały wspaniałą kolację - bardzo im za to dziękujemy.