Promesy dla OSP

28 października 2022 roku na Mazowszu odbyły się dwie uroczystości z okazji wręczenia promes Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym. Pierwsza miała miejsce w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku a druga  w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku.

001 W Płońsku wręczono promesy dla 46 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów ciechanowskiego, żuromińskiego, przasnyskiego oraz płońskiego. Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia wręczył pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w asyście nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego zastępcy komendanta głównego PSP.
W Komendzie Miejskiej PSP w Płocku promesy na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przekazano dla 39 jednostkek OSP z powiatów płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego. Promesy wręczał nadbryg. dr inż. Adam Konieczny zastępca komendanta głównego PSP w asyście st. bryg. Jarosława Piotrowskiego. W trakcie każdego z tych wydarzeń, zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych jednogłośnie podkreślali istotną rolę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym już od najmłodszych lat. Zaznaczali, jak ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają długoletnie i bogate doświadczenie i jak ważne jest, aby dorobek OSP przekazywany był młodym pokoleniom, które zrzeszone są w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Naszą jednostkę reprezentowali: dh Prezes Stanisław Wiśniewski, dh Piotr Kapuściński oraz dh Kacper Sochalewski.

W Płocku wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów:

płockiego:

 1. OSP Staroźreby
 2. OSP Bodzanów
 3. OSP Bulkowo
 4. OSP Sikórz
 5. OSP Gąbin
 6. OSP Łąck
 7. OSP Słupno
 8. OSP Stara Biała
 9. OSP Wyszogród
 10. OSP Łęg Probostwo
 11. OSP Bielsk
 12. OSP Radzanowo
 13. OSP Tłubice
 14. OSP Zągoty
 15. OSP Siecień
 16. OSP Sobowo
 17. OSP Bronowo Zalesie
 18. OSP Wyszyna
 19. OSP Dziarnowo
 20. OSP Bromierz
 21. OSP Zaździerz
 22. OSP Korzeń
 23. OSP Kanigowo
 24. OSP Mąkolin
 25. OSP Mała Wieś

sierpeckiego:

 1. OSP Gozdowo
 2. OSP Bendorzyn
 3. OSP Gójsk
 4. OSP Sudragi
 5. OSP Dziembakowo
 6. OSP Goleszyn
 7. OSP Milewko
 8. OSP Zawidz Kościelny

gostynińskiego:

 1. OSP Sierakówek
 2. OSP Solec 
 3. OSP Szczawin Kościelny
 4. OSP Białotarsk
 5. OSP Czyżew
 6. OSP Lwówek

Uroczystego wręczenia dokonali: nadbryg. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Jarosław Piotrowski p.o. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na terenie województwa mazowieckiego dotacją objęte są 473 Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej na kwotę 2 102 000 złotych.

Promesa

 

5 września 2022 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Teraz sukcesywnie środki te są przekazywane do ich adresatów czyli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wchodzą w skład Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze angażują się w działalność kulturalno-oświatową z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijają sprawność fizyczną przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.