Artykuł o naszej jednostce w Tygodniku Płockim

W Tygodniku Płockim ukazał się kolejny artykuł z serii dotyczącej Ochotniczych Strażach Pożarnych z naszego regionu. Tym razem na łamach lokalnej gazety można poczytać o naszej jednostce.

001"Strażacy z Wyszyny to ludzie, którzy nie tylko działają na rzecz bezpieczeństwa, ale także angażują się w życie społeczne swojej miejscowości i gminy. Zawsze można liczyć na ich pomoc i wsparcie niezależnie od zadania, jakie zostanie przed nimi postawione. Są zaangażowani i zawsze gotowi do pomocy. – Od 2010 roku w ramach naszej jednostki działa Klub Honorowych Dawców Krwi. W okresach świątecznych prowadzimy zbiórki żywności dla osób starszych i potrzebujących. Edukujemy również najmłodszych - prowadzimy prelekcje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie, a także współorganizujemy spotkania dla dzieci i młodzieży z terenu Płocka i naszej gminy – mówi prezes jednostki Stanisław Wiśniewski. 
W jednostce służy 46 członków zwyczajnych (w tym 11 kobiet) oraz 5 członków honorowych. Przy jednostce działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 10 członków. To właśnie tu młodzi adepci pożarnictwa zdobywają wiedzę i umiejętności, tak aby za kilka lat móc wspomóc swoich starszych kolegów...."

Z artykułem można zapoznać się tutaj.