Zawyją syreny

Wójt Gminy Stara Biała informuje, że 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie gminy Stara Biała. Przez minutę będą emitowały dźwięk ciągły, jako wyraz hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

001  1 sierpnia 1944 roku w Warszawie była piękna, bezwietrzna, słoneczna pogoda. Ciszę wieczoru przerwały o godzinie 17.00 strzały. Tak o godzinie „W” rozpoczęło się Powstanie Warszawskie - zryw organizacji wojskowych i patriotycznych będący sprzeciwem wobec niemieckiej okupacji, trwającego terroru, łapanek i aresztowań. Akcja zbrojna polskiego podziemia rozpoczęta w Warszawie przez Armię Krajową, w ramach trwającej od stycznia 1944 r. akcji „Burza”, miała poprzedzić wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Warszawy. Działania militarne przeciwko niemieckim wojskom okupacyjnym miały również wydźwięk polityczny – wobec postępujących w coraz szybszym tempie wojsk sowieckich. Do symboli powstania przeszły walki o budynek Prudientalu, Stare Miasto, zdobycie PAST-y, starcia w warszawskich dzielnicach - Ochocie, Mokotowie i Woli - gdzie polem walki stał się m.in. Cmentarz Powązkowski. Jednym z najtragiczniejszych symboli powstania była ewakuacja Starego Miasta systemem kanalizacyjnym.

Trwające 63 dni Powstanie Warszawskie spotkało się z różnymi ocenami. Bilans powstania był tragiczny. Straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Rozbieżności dotyczące strat niemieckich są spore i wynoszą od 9 tys. do 26 tys. zabitych, zaginionych i rannych. Ucierpiała cywilna ludność Warszawy. Naloty, ostrzał artyleryjski, prowadzone przez oddziały niemieckie i wojska z nimi sprzymierzone eksterminacje mieszkańców stolicy spowodowały śmierć od 150 do 200 tysięcy warszawiaków. W ciągu dwóch miesięcy walk zniszczono 25% lewobrzeżnej zabudowy Warszawy. Po upadku powstania oddziały niemieckie przystąpiły do systematycznego wyburzania miasta, obracając stolicę w morze ruin. Przez wielu Powstanie Warszawskie traktowane jest jako jeden z najważniejszych zrywów militarnych w historii Polski. Było jednym z trzech powstań, jakie wybuchły w okupowanych stolicach Europy, jednak jego skala przerasta zrywy, które wybuchły w Paryżu czy Pradze. Na pewno było jednym z najkrwawszych konfliktów prowadzonych na terenie zurbanizowanym.