Otrzymaliśmy ubrania specjalne typu Nomex

W dniu 1 czerwca w Urzędzie Gminy w Starej Białej Prezes naszej jednostki - dh Stanisław Wiśniewski odebrał 4 komplety ubrań specjalnych typu Nomex o wartości 9,6 tys. zł.

01 Zakup ubrań był wspólnym przedsięwzięciem naszej gminy i Powiatu Płockiego. Powiat w ramach realizowanej V edycji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022”, dofinansował zakup ubrań kwotą 5 tys. zł. Resztę dołożył Urząd Gminy. Ubrania specjalne przekazał wójt Sławomir Wawrzyński oraz przewodniczący Rady Powiatu w Płocku - Lech Dąbrowski.
Wysokość dofinansowania z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek zostało określone na podstawie typowań wójtów/burmistrzów poszczególnych gmin. Ogółem Gmina Stara Biała pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł, z czego pozostałe 5 tys. zł przeznaczono dla OSP Stara Biała. Celem dofinansowania jest wsparcie finansowe jednostek OSP z terenu powiatu płockiego celem unowocześnienia wyposażenia ratowniczego, zwiększenia skuteczności bojowej, poszerzenia możliwości działania oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płockiego.

002