Zakup sprzętu i umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego

Beneficjentami V edycji programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022" z terenu naszej gminy zostały dwie jednostki: OSP Stara Biała i OSP Wyszyna.

001Doceniając zaangażowanie strażaków-ochotników jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, Starosta Płocki wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu zdecydował się wesprzeć ochotników w postaci dotacji celowej w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022” z przeznaczeniem na m.in.: nowy sprzęt mający zastosowanie bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, szkolenia specjalistyczne tj. szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego, działań poszukiwawczych i ratowniczych, ratownictwa medycznego i współpracy z LPR, nowe ubrania specjalistyczne (ubrania żaroodporne, gazoszczelne, chemoodporne, nurkowe, ubrania specjalne typu NOMEX), hełmy, ubrania koszarowe, ubranie galowe tj. wyłącznie: marynarka, spodnie, czapka, remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w tym również sprzęt i wyposażenie dla MDP.

002
Wysokość dofinansowania z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek zostało określone na podstawie typowań wójtów/burmistrzów poszczególnych gmin.


W dniu 05.05.2022 Urząd Gminy Stara Biała poinformował że:

Gmina Stara Biała pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022”.

Dofinansowanie może być przeznaczone m. in. na:

  • unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu płockiego;
  • zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu powiatu płockiego;
  • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płockiego.


Otrzymane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej.