Ruszyły roboty remontowe

Rozpoczęla się kolejna duża inwestycja w naszej strażnicy. Stara i wysłużona drewniana podłoga zostanie zastąpiona gresem.
(aktualizacja 13.12.2021)

004W sobotę 2 października br. rozpoczęły się prace remontowe w naszej strażnicy. Zakresem robót objęta jest wymiana starych drewnianych podłóg na sali (140 m2) oraz w kancelarii (25 m2) i szatni (5 m2). Zerwane zostały deski podłogowe i zdjęte drewniane legary, które w najgorszym stanie były w części kancelaryjnej. Wykonane zostanie ocieplenie i nowa posadzka betonowa wykończona gresem o wymiarach 60cmx60cm. Koszt całej inwestycji to ok. 50 tyś. złotych z czego 30 tyś. zapewnił Urząd Gminy w Starej Białej a 20 tyś. pozyskanych zostało z Funduszu Sołeckiego. Zatrudnione będą dwie firmy - jedna z nich wykona docieplenie i posadzkę betonową a druga ułoży gres. Aby zmniejszyć koszt całego remontu Zarząd podjął decyzję, że roboty demontażowe wykonane zostaną siłami własnymi. Zdemontowane deski podłogowe zostaną ułożone na poddaszu. Ta część robót została zaplanowana na sobotę 9 października br.

 Aktualizacja: dołączyliśmy zdjęcia