Najszczersze kondolencje

Składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
druhom i druhnom:
Stanisławowi, Grzegorzowi, Piotrowi,
Jackowi, 
Katarzynie, Marcinowi Kapuścińskim
oraz druhnie
Małgorzacie Jarzyńskiej

07
z powodu śmierci brata i wujka.

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie