Walne zebranie sprawozdawcze 2020

14 lutego 2020 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków naszej jednostki podsumowujące działalność organizacji za 2019 r. i wypracowujące założenia działań na rok bieżący.
034Zebranie rozpoczęto hymnem OSP "Rycerze Floriana" i wprowadzeniem sztandaru.
Otwarcia zebrania dokonał prezes Stanisław Wiśniewski witając gości wśród których obecni byli; Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński, Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała Małgorzata Lewandowska, Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego, Prezes ZOP ZOSP RP w Płocku dh. Hilary Januszczyk, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Płocku st. kpt. Michał Sobociński, Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej dh. Jan Kołodziejski, Komendant Gminny ZOSP RP w Starej Białej Marek Żakowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie Katarzyna Warczachowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik, Honorowy Prezes OSP Wyszyna Marek Przybylski. Prezes przywitał wszystkie druhny, druhów, członków MDP przybyłych na zebranie.


Kolejnym punktem było wręczenie Złotych Odznak "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" i pamiątkowych medali dla członków MDP za aktywną działalność i sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego- I miejsce i powiatowego- IV miejsce. Byli to; Piotr Kapuściński, Kacper Sochalewski, Michał Krajęta, Mateusz Jagielski, Jakub Waszkiewicz, Jan Skierski, Patryk Gach, Dominik Pieńkos, Miłosz Krysiński.
Następnie wybrano Przewodniczącego obrad- druha Jerzego Sztupeckiego, protokolanta, Komisje ; Mandatowo-Skrutacyjną,Uchwał i Wniosków.
Podczas zebrania swoje sprawozdania złożyli; Prezes Stanisław Wiśniewski - sprawozdanie z działalności za 2019 r. Skarbnik Piotr Mordzak- sprawozdanie finansowe, Przwodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Przybylski- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium. Na wniosek Komisji zebrani członkowie OSP udzielili absolutorium Zarządowi za 2019r. Za udzielone absolutorium podziękował dh.Prezes Stanisław Wiśniewski.
Przyjęto zaproponowane plany; działalności i finansowy na rok bieżący podejmując stosowne uchwały. Zaproszeni goście dziękowali za zaangażowanie za aktywną działalność na rzecz miejscowej społeczności, wszelką pomoc i owocną współpracę życząc kolejnych sukcesów i zrealizowania podjętych zamierzeń.
Słodkimi upominkami obdarowano wszytskie panie obecne na zebraniu z okazji przypadającego tego dnia Walentynek. Druhny odwzajemniły się również stosownym upominkiem.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wyprowadzeniu sztandaru zakończono część oficjalną a Prezes zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek.