Stanowisko Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w sprawie nagannego zachowania strażaka naszej jednostki

Stanowisko Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w sprawie nagannego zachowania strażaka naszej jednostki.
wykrzyknik      Dnia 15.04.2019 r. pismem Zarządu OSP Brwilno zostaliśmy poinformowani, że podczas wyjazdu służbowego 11.04.2019 r. do m. Pierzchno druh Jarosław K. strażak naszej jednostki dopuścił się do dokonania wykroczenia w myśl Art. 157 § z K. K na osobie druha Marcina D. strażaka OSP Brwilno.
       W najbliższym możliwym terminie 24.04.2019 r. zebrał się zarząd i Komisja Rewizyjna naszej organizacji celem ustosunkowania się do przedstawionego faktu. Z zaproszenia na posiedzenie Zarządu nie skorzystał i nie złożył wyjaśnień druh Jarosław K.
                                          
               Stanowisko Zarządu OSP Wyszyna
       Na podstawie statutu OSP Wyszyna § 22 pkt. 1 i 2 Zarząd podjął Uchwałę o wykluczeniu Jarosława K. z członka zwyczajnego OSP w Wyszynie.
      Pismo o podjętej Uchwale i możliwości odwołania w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia do Walnego Zebrania Członków w myśl § 22 pkt.3 Statutu zostało dostarczone zainteresowanemu w dniu 02.05.2019 r.
       W ustalonym terminie Jarosław K. nie skorzystał z możliwości odwołania od decyzji Zarządu wobec czego Uchwała Nr 1/2019 z dnia 24.04.2019 r. o wykluczeniu jest ostateczna.
       W imieniu wszystkich strażaków naszej jednostki przepraszamy druha Marcina D. i Ochotniczą Straż Pożarną w Brwilnie za ten niegodny strażaka czyn.
                                                                                                              Zarząd OSP w Wyszynie