Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II

W dniu 14 listopada 2018 r. w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II między godz. 9:00 a 14:00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi syreny alarmowe wchodzące w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności. Syreny zostaną uruchomione w miejscowościach: Biała, Maszewo Duże i Stare Proboszczewice.

Ćwiczenia będą prowadzone w ramach krajowego systemu RENEGADE SAREX 18/II, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Podczas ćwiczeń sprawdzane będą procedury współdziałania Sił Zbrojnych RP z układem pozamilitarnym podczas neutralizacji zagrożeń terrorystycznych powstałych w polskiej przestrzeni powietrznej, jak również procedury ratowania zdrowia i życia ludzkiego w obszarze morskim i lądowym po zdarzeniu o charakterze lotniczej katastrofy masowej.

Wyemitowane mogą zostać sygnały:
„OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut;
„ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.

Prosimy potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować żadnych działań!

W dniu 7 czerwca 2017 r. ćwiczenia RENEGADE/SAREX realizowane były nad Zalewem Zegrzyńskim i dotyczyły działań służb poszukiwawczo-ratowniczych.


– Skuteczność działania zaangażowanych służb została potwierdzona m.in. szybkością podjęcia z wody poszkodowanych w katastrofie osób. (…) Ale musimy pamiętać, że te ćwiczenia sprawdzają wiele płaszczyzn, m.in. możliwości funkcjonowania szpitali, które przyjmują rannych i poszkodowanych. Ćwiczenia pokazały także kwestie, które trzeba uzupełnić, głównie w zakresie łączności – m.in. systemów łączności ratowników, którzy towarzyszą rozbitkom, utrzymują ich w dobrej kondycji – powiedział na spotkaniu z mediami minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Szef MON podkreślił, że takie ćwiczenia, jak to, które odbyło się na Zalewie Zegrzyńskim jest konieczne do sprawdzania i utrzymywania zdolności służb. – To ćwiczenie miało na celu koordynację wielu sił i środków, których trzeba użyć w chwili katastrofy masowej. Katastrofy, w której zagrożone jest życie dziesiątków bądź setek ludzi.

Ćwiczenie służy też eksperymentowaniu, sprawdzaniu nowych rozwiązań, tak abyśmy w sytuacjach kryzysowych byli do nich jak najlepiej przygotowani – mówił na spotkaniu z prasą Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.

- Polska przygotowuje się bardzo poważnie do zagrożeń terrorystycznych. To nie znaczy, że obserwujemy takie objawy, które nas bezpośrednio dotykają. Ale widzimy co się dzieje wokół Polski, w Londynie, Paryżu, w innych miastach Europy Zachodniej, ale nie tylko. Ostatnio takie zagrożenie terrorystyczne, niesłychanie dramatyczne dotknęło ambasadę amerykańską w Kijowie. Świat jest coraz bardziej podminowany działaniami terrorystycznymi, a drony są narzędziem używanym do obrony, bardzo skutecznie, chociaż musimy wziąć pod uwagę, że mogą być nośnikiem bardzo groźnego ataku. I na jedną i na drugą ewentualność jesteśmy przygotowani - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz po spotkaniu z przedstawicielami służb biorących udział w ćwiczeniu Regegade/Sarex.